Radomskie Echo Dnia - Elvis i „eldorado”

Radomskie Echo Dnia - Elvis i „eldorado”

Radomskie Echo Dnia 30.05.2005
Artykuł: /sid/, Foto: J. Stobiecki