Głos Stargardzki - Przyjechały z Kuby do Stargardu

Głos Stargardzki - Przyjechały z Kuby do Stargardu

Głos Stargardzki - 02.08.2002
Artykuł: /ech/, Foto: Marcin Bielecki