2 Łobeskie Spotkanie Miłośników Pojazdów Zabytkowych 2017

2 Łobeskie Spotkanie Miłośników Pojazdów Zabytkowych 2017

Artykuł: M. Kosmala